Behandling af personoplysninger

Halsnæs Kommune behandler i langt de fleste tilfælde personoplysninger om dig med grundlag i lovgivningen. Det kan dog også være på grundlag af et samtykke fra dig.

Paragraftegn

Når Halsnæs Kommune behandler personoplysninger om dig, har du en række rettigheder, som blandt andet er:

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig.
Ret til berigtigelse: Du har ret til at få berigtiget urigtige oplysninger om dig, hvis vi er enige i, at de er urigtige. Er vi ikke enige i, at oplysningerne er urigtige, noterer vi dine oplysninger på sagen.

E-mail

Halsnæs Kommunes sikre e-mailadresse er: mail@halsnaes.dk 

Hvis du sender en almindelig e-mail, så svarer det til, at du sender et åbent postkort. Du bør derfor ikke skrive eller vedhæfte dokumenter med fortrolige personoplysninger (fx cpr. nr.) eller følsomme oplysninger (fx helbredsoplysninger) om dig eller andre i en almindelig mail. Det bør altid sendes med sikker mail.

Hvis du sender en sikker mail, svarer det til, at du lægger dit postkort i en konvolut, der kun kan åbnes af den rigtige modtager. Du kan sende sikker mail fra din digitale postkasse på www.borger.dk eller www.e-boks.dk

Du kan finde hjælp og vejledning til at bruge den digitale postkasse på www.borger.dk.

Databeskyttelsesrådgiver

Halsnæs Kommune har udpeget to databeskyttelsesrådgivere, som har til opgave at rådgive og hjælpe kommunen med at efterleve de persondataretlige regler. Dette sker blandt andet ved konkret rådgivning. 

Databeskyttelsesrådgiverne kan også vejlede dig som borger, når der behandles personoplysninger om dig. Du kan blandt andet få konkret rådgivning i forhold til de rettigheder, du har i forhold til behandling af dine personoplysninger, og hvordan du kan gøre brug af dine rettigheder.

Du kan kontakte kommunens databeskyttelsesrådgivere (Data Protection Officer) på sikker mail dpo@halsnaes.dk eller skrive til Halsnæs Kommune, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk, attention DPO.

Klage

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 
Sidst opdateret 22. maj 2018

Kontakt

Ledelsesbetjening og Kommunikation
Telefon 47 78 40 00
E-mail mail@halsnaes.dk