Erhvervsaffald

Genbrugsstationen i Hundested

Affaldsregler

De fleste regler om erhvervsaffald står i bekendtgørelsen om affald og i Halsnæs Kommunes erhvervsaffaldsregulativ
Genbrugsstationen i Hundested

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald skal generelt sorteres. Genanvendelige fraktioner: plast, pap, glas, metal og papir sorteres fra beton pus...
Affaldsbiler

Virksomhedens dagrenovation

Dagrenovationslignede affald er affald fra virksomheder, der ligner det, der kommer fra husholdninger. Det er ikke genanvendelige...
Opbevaring af kemikalier

Farligt affald

Det er vigtigt, at din virksomhed håndterer det farlige affald rigtigt. Ellers kan det forvolde stor og uoprettelig skade på vores...
Containerplads på Lynæs Havn

Genanvendeligt affald

Virksomheder skal kilesortere deres affald, så genanvendelsen kan blive af høj kvalitet.
Hus til kemikalieaffald

Genbrugsstationer

Halsnæs Kommune har to genbrugsstationer: en i Hundested og en i Frederiksværk.