Vielse

Ønsker I at blive gift?

Inden I kan indgå ægteskab, skal følgende være på plads:

- ægteskabserklæring
- prøvelsesattest
- besked om navneændring, hvis dette ønskes i forbindelse med vielsen
- oplysning om vidner og gæster (hvis I skal vies på Rådhuset).

En borgerlig vielse foretages af borgmesteren eller en anden person, som borgmesteren har bemyndiget til det. 

I kan blive viet på Halsnæs Kommunes Rådhus på hverdage og lørdage mellem klokken 11-13.
Det er også muligt at blive viet andre steder i kommune fx i naturen, i private haver, private hjem om lørdagen mellem klokken 14-16. 

Kontakt vielseskontoret for at undersøge, om det er muligt på den dato, I ønsker at blive viet.

I skal påregne en ekspeditionstid på 14 arbejdsdage for udarbejdelse af vielsespapirer og andre attester.

Vielseskontoret er lukket fra den 23. december 2019 til den 1. januar 2020 (begge dage inklusive). Der foretages heller ikke vielser i denne periode. 

Halsnæs Kommunes giftefogeder foretager ikke vielser på søn- og helligdage, ligesom de ikke foretager vielser uden for kommunegrænsen.

Byrådet i Halsnæs Kommune har besluttet at give tilladelse til, at giftefogeder fra andre kommuner kan foretage vielse i Halsnæs Kommune uden at søge om dette.


Ægteskabserklæring

Uanset om I skal vies i kirke, på rådhuset eller i udlandet, skal I med NemID via borger.dk digitalt udfylde og underskrive en ægteskabserklæring. Når Halsnæs Kommune har modtaget ægteskabserklæringen, undersøger vi, om betingelserne for ægteskab er i orden.

Hvis I skal vies et andet sted end på Rådhuset, får I tilsendt prøvelsesattesten. I skal selv sende prøvelsesattesten videre til den myndighed, som skal vie jer. 

Hvis I skal vies på Rådhuset, vil I modtage en bekræftelse med tid og sted.
 
Halsnæs Kommune foretager vielser på dansk eller engelsk. Hvis I begge bor i udlandet og ønsker vielsen på et andet sprog, skal I selv betale for en tolk. Vi sørger for at bestille tolken. 

Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder.

I skal søge om en prøvelsesattest hos kommunen, hvis du og din partner begge opfylder mindst ét af nedenstående kriterier:

  • er dansk statsborger
  • er statsborger i et andet nordisk land
  • har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
  • har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EUs Opholdsbekendtgørelse.

I skal vedhæfte indscannet fil med:

  • fødsels-, dåbs- eller navneattest, hvis I er født før den 1. januar 1960  
  • skilsmissepapirer med bodelingserklæring, hvis skilsmissen er godkendt for mindre end 2 måneder siden - OBS separation fører ikke automatisk til skilsmisse
  • skifteretsattest/dødsattest, hvis tidligere ægtefælle er død. Det skal fremgå, at boet ER skiftet  
  • civilstandsattest fra det pågældende land, hvis du/I har været bosiddende i udlandet i en længerevarende periode (cirka 6 måneder)

I skal begge være fyldt 18 år for at indgå ægteskab. Det er ikke muligt for personer under 18 år at søge dispensation til indgåelse af ægteskab.

Hvis I ikke begge opfylder mindst ét af ovennævnte kriterier, skal I søge om en prøvelsesattest hos Familieretshuset.

Familieretshuset - dansk
Familieretshuset - english
Familieretshuset - deutsch

Familieretshuset fremsender efterfølgende prøvelsesattesten til kommunen.

  

Vidner og gæster til vielse

Der kræves to vidner til stede ved vielse foretaget af Halsnæs Kommune. Hvis I har gæster med til vielsen, skal to af disse være vidner. Hvis I ikke har gæster med, stiller Halsnæs Kommune med vidnerne. Om lørdagen kan Halsnæs Kommune dog kun stille med et vidne. I skal oplyse navn og adresse på vidner.

I skal oplyse, hvor mange gæster I har med til vielsen på Rådhuset - dog højst 25 gæster.

Hvad koster det

Det er gratis at blive viet. Er det nødvendigt med tolk, og I begge er bosat i udlandet, skal I selv betale udgiften til denne. Vi rekvirer tolk og oplyser til jer, hvad det koster. Beløbet for tolk skal være indbetalt inden vielsen.
Bankkonto:
Iban: DK76 3000 0010 1787 70
S.W.I.F.T. adress: DABADKKK
Bank code: 4319 Account no.: 0010 1787 70

Navneændring

Hvis I ønsker at skifte navn i forbindelse med vielsen, skal I bruge borger.dk, hvor I kan sende navneændringsattesten online til det sogn, I hører under. 

Kirkekontoret modtager blanketten og foretager navneændringen. Yderligere information om regler for navneændring fås hos kirkekontoret.

 

Opret NemID eller henvend jer i Borgerservice på Halsnæs Rådhus, som kan hjælpe jer med oprettelsen. 

Sidst opdateret 5. november 2019

Selvbetjening

Kontakt

Ledelsesbetjening og Kommunikation
Telefon 47 78 48 20 eller
47 78 40 25
mail@halsnaes.dk

 

Få svar her