Er du bekymret for et barn?

Underretningspligten er en personlig pligt, der gælder både for fagpersoner og den almindelige borger, når man får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung har brug for hjælp eller særlig støtte.

Barnevogn med bamse

Offentligt ansatte og personer, der udøver offentligt hverv, har en skærpet pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis de får kendskab til bekymrende forhold.

Hvordan sender du en underretning?

Du kan kontakte kommunen på den måde, du vil. Du kan udfylde en blanket, skrive et brev eller en e-mail, ringe, møde frem osv. Underretningen kan også ske anonymt, hvis du ønsker det. Under alle omstændigheder bliver du ikke som underretter selv part i barnets sag. Det betyder også, at du ikke får at vide, hvilken hjælp eller støtte, kommunen vælger at give barnet.

Du kan sende en underretning til Halsnæs Kommune på underretning@halsnaes.dk. Denne mailadresse er en sikker mail, hvis du selv har et sikkert certifikat på din mail. Denne mail læses alle ugens 7 dage. 

Er du professionel?

Som professionel kan du sende en underretning til underretning@halsnaes.dk, hvis din virksomhed har en sikker mail. Du kan også sende en generel henvendelse til Halsnæs Kommune via www.virk.dk. Du er naturligvis også velkommen til at ringe til Halsnæs Kommune på 4778 4000.

Kommunen skal undersøge forholdene

Når kommunen modtager en underretning, har den pligt til at vurdere, om der er grundlag for at undersøge barnets forhold. Det vil i første omgang ofte ske ved, at kommunen tager kontakt til barnets forældre. Der skal foretages en undersøgelse, hvis barnet trænger til særlig støtte.

Rådgivning om underretning

Du kan ringe til ForældreTelefonen hos Børns Vilkår og få vejledning. 

Ankestyrelsen kan også handle

Hvis du ikke oplever, at kommunen handler tilstrækkelig hurtigt og alvorligt på baggrund af din underretning, kan du underrette Ankestyrelsen om din bekymring. På Social- og Integrationsministeriets hjemmeside kan du læse mere om underretningspligten. Du kan læse mere om underretning på Ankestyrelsens hjemmeside og på Børne- og Socialministeriets hjemmeside.

Sidst opdateret 6. december 2018

Selvbetjening

Kontakt

Familieafdelingen
Telefon 47 78 40 00
underretning@halsnaes.dk

Se under "Hvordan sender du en underretning".

Er du faret vild i kommunen?

Ring til Den Digitale Hotline
Mandag-torsdag 8-20
Fredag 8-16
Søndag 16-20
- Året rundt