Paraplyens Venner

Paraplyens Venner er en støtteforening, for Aktivitetshuset Paraplyen, der er med til at gøre en stor forskel i begge afdelinger. Foreningen muliggør nye aktiviteter og forbedringer ved hjælp af medlemmernes støtte og søgning af fondsmidler

Paraplyens Venner blev dannet 7. maj 2014, og har siden arbejdet målrettet for at udvikle Aktivitetshuset Paraplyens muligheder ved at støtte op om aktiviteterne og søge private fonde og puljemidler til nye aktiviteter og forbedringer.

Nye ideér og forslag

Der kommer løbende ønsker til nye aktiviteter og forbedringer i Paraplyen. Ofte ligger disse ønsker uden for husets økonomiske formåen. Paraplyens Venner kan som støtteforening søge private fonde og puljer, der på forskellig vis kan understøtte og udvikle husets aktiviteter.

Vi vil i samarbejde med Paraplyens ledelse og Brugerbestyrelsen prioritere alle indkomne forslag. Der er halvårlige ansøgningsfrister til de fleste fonde. Derfor kan der gå tid, fra vi modtager dit forslag, til vi har et konkret resultat. Processen kræver tålmodighed.

Send dit forslag

Har du et forslag om en aktivitet, du ønsker støtte til, kan du udfylde et ansøgningsskema og aflevere det i Paraplyens receptioner eller sende det på email til brugerbestyrelsens formand Bente Pedersen bentegupe@youmail.dk.

Du kan hente ansøgningsskemaet her.

Vi ser frem til, via Brugerbestyrelsen, at modtage dine gode ideer og forslag til nye aktiviteter og forbedringer i huset.

Bliv medlem

Ønsker du at blive en del af Paraplyens Venner, er du altid velkommen. Vi vil som forening gerne have mange medlemmer, da det er med til at give vore ansøgninger troværdighed og tyngde.

Du kan melde dig ind i foreningen ved at hente en indmeldelsesblanket i Paraplyens receptioner eller her: Brochure med indmeldelsesblanket.

Der er et årligt kontingentet på 50 kr., som bruges til foreningens drift, papirvarer, støtte til projekter af beskedent økonomisk omfang m.v.

Det fremgår af indmeldelsesblanketten, hvorledes du kan indbetale kontingentet.

Foreningens bestyrelse

Foreningen består af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvor Ebbe Vitt Jensen er formand. Han informerer gerne om støtteforeningens formål og arbejde. Du kan kontakte ham på telefon 2521 7046 eller på email ebbevitt@gmail.com.

Foreningens vedtægter

Støtteforeningen Paraplyens Venner
Jernbanegade 2 A
3300 Frederiksværk

Nordea Bank 
Reg. nr. 2580 Konto nr. 0727-645-52

Sidst opdateret 21. oktober 2019