Brugerbestyrelsen

Brugerbestyrelsen varetager dine interesser som medlem af Aktivitetshuset Paraplyen. De er med til at sikre, at Paraplyen også fremadrettet er et godt mødested med et bredt udvalg af aktiviteter og hold, hvor alle er velkomne.

Brugerbestyrelsen består af ni repræsentanter, der er valgt ved afstemning blandt Paraplyens medlemmer i begge huse. Derudover er der én medarbejderrepræsentant samt husets leder, som begge deltager uden stemmeret. Brugerbestyrelsen vælges for en 2-årig periode.

Vedtægter for Aktivitetshuset Paraplyens brugerbestyrelse 

Seneste referat

Brugerbestyrelsen 2018:

Herunder kan du se bestyrelsesmedlemmerne og deres kontaktinformation.

 

Bestyrelsesformand Bente Pedersen
Email bentegupe@youmail.dk

Bestyrelsesmedlem Ingrid 

Bestyrelsesmedlem Ingrid Bojesen
Email bojsenborge@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Henrik Jerger
Email jerger@post.tele.dk

Bestyrelsesmedlem Edith Olsen
Email editholsen@outlook.dk

Bestyrelses medlem Randi 

Bestyrelsesmedlem Randi Martinsen
Email r.e.martinsen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Sonja Andersen
Email soa3390@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem Marie-Christine Poncelet
Email poncelet.mariechristine@gmail.com

Suppleant Kirsten Hansen
Email kifi@webspeed.dk 

Suppleant Erik Probst
Email erik.probst@gmail.com

Sidst opdateret 23. november 2018