Paraplyens Venner

Paraplyens Venner er en støtteforening for vores aktivitetshus. De er med til at gøre en stor forskel og muliggøre nye aktiviteter og forbedringer ved hjælp af medlemmernes støtte og søgning af fondsmidler.

Luftfoto af Paraplyen i Frederiksværk

Paraplyens Venner blev dannet  7. maj 2014, og har siden arbejdet målrettet for at udvikle Aktivitetshuset Paraplyens muligheder ved at støtte op om aktiviteterne og søge private fonde og puljemidler til nye aktiviteter og forbedringer.

Nye ideér og forslag

Der kommer løbende mange ønsker til nye aktiviteter og forbedringer i Paraplyen. Ofte ligger disse ønsker uden for husets økonomiske formåen. Paraplyens Venner kan som støtteforening søge private fonde og puljer, der på forskellig vis kan understøtte og udvikle husets aktiviteter.

Vi vil i samarbejde med Paraplyens ledelse og Brugerbestyrelse prioritere alle indkomne forslag. Der er halvårlige ansøgningsfrister til de fleste fonde. Derfor kan der gå tid fra vi modtager dit forslag til vi har et konkret resultat. Processen kræver tålmodighed.

Send dit forslag

Har du et forslag om en aktivitet, du ønsker støtte til, kan du udfylde et ansøgningsskema og aflevere i Paraplyens reception eller sende det på email til brugerbestyrelsens formand Bente Pedersen bentegupe@youmail.dk

Du kan hente ansøgningsskemaet her.

Vi ser frem til via Brugerbestyrelsen at få dine gode ideer og forslag til nye aktiviteter og forbedringer i huset.

Bliv medlem

Ønsker du at blive en del af Paraplyens Venner er du altid velkommen. Vi vil som forening gerne have mange medlemmer, da det er med til at give vore ansøgninger troværdighed og tyngde.

Du kan melde dig ind i foreningen ved at hente en indmeldelsesblanket i Paraplyens reception eller her Indmeldelsesblanket.

Der er et årligt kontingentet på 50 kr., som bruges til foreningens drift, papirvarer, støtte til projekter af beskedent økonomisk omfang med videre.

Det fremgår af indmeldelsesblanketten, hvorledes du kan indbetale kontingentet.

Foreningens bestyrelse

Foreningen består af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvor Ebbe Vitt Jensen er formand. Han informerer gerne om støtteforeningens formål og arbejde. Du kan kontakte ham på telefon 25 21 70 46 eller på email ebbevitt@gmail.com.

Foreningens vedtægter  

Støtteforeningen Paraplyens Venner
Jernbanegade 2 A
3300 Frederiksværk 

Nordea Bank
Reg. nr. 2580 Konto nr. 0727-645-52

Sidst opdateret 19. februar 2018