Brugerbestyrelsen

Brugerbestyrelsen varetager dine interesser som medlem af Aktivitetshuset Paraplyen. De er med til at sikre, at Paraplyen også fremadrettet er et godt mødested med et bredt udvalg af aktiviteter og hold, hvor alle er velkomne.

Foto af rugerbestyrelsen i Paraplyen, 2017

Brugerbestyrelsen består af syv repræsentanter, der er valgt ved afstemning blandt Paraplyens medlemmer. Derudover er der én medarbejderrepræsentant samt husets leder, som begge deltager uden stemmeret. Brugerbestyrelsen vælges for en 2-årig periode.

Vedtægter for Aktivitetshuset Paraplyens brugerbestyrelse 

Seneste referat

Brugerbestyrelsen 2018:

Herunder kan du se bestyrelsesmedlemmerne og deres kontaktinformation.

 

Bestyrelsesformand Bente Pedersen
Email bentegupe@youmail.dk

Bestyrelsesmedlem Ingrid 

Bestyrelsesmedlem Ingrid Bojesen
Email bojsenborge@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem Kirsten Hansen
Email kifi@webspeed.dk

Bestyrelsesmedlem Henrik Jerger
Email jerger@post.tele.dk

Bestyrelsesmedlem Edith Olsen
Email editholsen@outlook.dk

Suppleant Hans Christian Dall
Email hsnschrdall19@gmail.com 

Bestyrelses medlem Randi

Suppleant Randi Martinsen
Email r.e.martinsen@gmail.com

 

Sidst opdateret 17. april 2018